Oppdatert november 203: Denne arrangørhåndboken erstattes fra 2024, og vil kun inneholde tillegg til den offisielle håndboken fra NKF.

Denne håndboken gjelder for alle klatreklubbene som er med og arrangerer Østlandscup. Formålet er å sikre jevn kvalitet, styrke merkevaren Østlandscup og bidra til trygg og god gjennomføring av arrangementene.

Ansvarsfordeling for Østlandscup
Oslo Klatreklubb (OK) er ansvarlig for alt det overordnede ved konkurransen. OK kan inngå avtale med andre klubber om at de overtar deler av dette ansvaret. For eksempel har OK et slikt samarbeid med Lillehammer klatreklubb (LKK), som håndterer alt av påmelding, resultatservice etc. OK har ansvar for å sette opp terminliste og for kontakten med Norges klatreforbund (NKF).

NKF støtter arrangørene av hver konkurranse med noen midler for gjennomføringen. Satser og info om dette finnes på https://klatring.no/regional-cup (store endringer for 2024 kan forventes). Arrangørklubben sender en kort rapport og antall deltakere i de ulike klasser til NKF i ettertid.

Bakgrunn
Østlandscup ble lansert for å dekke behovet for lokale konkurranser på Østlandet, i tillegg til å fungere som et samlingspunkt for de unge klatrerne og deres foreldre.

Visjon
Gjennom arrangeringen av Østlandscup konkurranser skal respektive klatreklubber bidra til å fremme klatring både som uformell konkurranseidrett og fritidsaktivitet. Klubbene som arrangerer har et særskilt ansvar for å sikre et miljø under konkurransen som støtter oppunder inkludering, respekt og mestring.

Sikkerhet
Arrangørklubben er ansvarlig for sikkerheten under arrangementet. Det innebærer trygghet for de som klatrer, de som sikrer, de som venter på å klatre samt tilskuere forøvrig. Elementer klubbene må ta stilling til inkluderer behov for å klippe inn noen kortslynger opp i veggen gitt overhengende ruter, behov for spottere, polstring på hardt inventar en klatrer som pendler ut kan tenkes å kunne treffe.

Arrangøren er ansvarlig for å ha nok erfarne sikrere. Det stilles krav til brattkort, men på de mer krevende rutene bør sikrere ha mer-erfaring. Det skal være faste sikrere på alle rutene. Alle som sikrer skal benytte egne T-skjorter for at det skal være veldig tydelig hvem som er sikrere.

Konkurranseform
Østlandscup er en topptaukonkurranse der alle deltakerne får lov til å forsøke seg på de rutene de selv ønsker. Ved fall skal utøver fires ned og må starte forsøk på nytt. Det er ikke anledning til å hvile i tauet. Utøver skal ikke sikres på stramt tau. Hvis utøveren bruker tak av feil farge skal forsøket regnes som avbrutt, og klatreren fires ned. Det er ingen grense for antall forsøk en klatrer kan ha på en rute, men etter et avsluttet forsøk må klatreren stille seg bakerst i køen før nytt forsøk. I klassen for utøver med funksjonsnedsetting modifiseres disse reglene etter skjønn.

Målgruppe
Målgruppen er barn og ungdom fra 9 til 16 år, man må altså fylle 9 år det året man deltar. Deltager må være medlem i en klatreklubb for å delta. Det er klasseinndeling med to og to årskull sammen. Klatrere med funksjonsnedsettelse er i en klasse, uavhengig av alder og kjønn.

Ruter og gradering – topptau
Hvert arrangement skal ha 17 ruter. Unntaksvis kan arrangørklubben nøye seg med 2 i stedet for 3 sorte ruter. Vanskelighetsgraden skal kun være synlig markert med farger. Økende vanskelighetsgrad markeres i følgende rekkefølgen: grønn, blå, gul, rød og sort. De de ulike fargene skal ligge innen visse gradsintervaller, noe som bl.a. Innebærer at oppnådd sonetak i en farge gir mer poeng enn topp i den lavere graderte fargen.

Arrangørklubbene skal kun benytte erfarne ruteskruere. Rutene som skrus skal så langt det er mulig ikke være lengdeavhengige og skal videre speile flere stiler (teknikk) innenfor klatring. Bruken av små fottak som favoriserer barn i større grad enn tenåringer er ett av virkemidlene som kan benyttes. Med utgangspunkt i hvor viktig det sosiale er ifm gjennomføringen av Østlandscup, er det en klar oppfordring til ruteskruerne at de tilstreber ruter som små og store fort kan måtte jobbe like mye med. På den måten bidrar en til utveksling av beta på bakken og barrierene brytes ned, mestringen øker.

Rutene må plasseres i de ulike klatreveggene i tråd med følgende rangerte prioritering: sikkerhet, variasjon i teknikk, vanskelighetsgrad.

Gradering og antall ruter:

FargeOmtrentlig gradAntall ruterPoeng
Grønn3 til 4+34
Blå5- til 5+36
Gul6- til 6+4Sone: 5
Topp: 8
Rød7- til 7+4Sone 1: 7
Sone 2: 9
Topp: 12
Svart8- til 8+2 eller 3Sone 1: 11
Sone 2: 13
Topp: 16

På de gule rutene er det et sonetak. Oppnådd sone gir poeng. På de røde og svarte er det to sonetak. Sonetak er innført for å skille utøverne og gi uttelling for forsøk på vanskeligere ruter, selv om utøverne ikke topper ruta. Rute med sonetak skal være vanskeligere enn ruten under. F.eks. hvis gul topp er 6+, kan det til første røde sonetak være grad 7-, så f.eks. grad 7 videre til topp, eller 7 til sone og 7+ videre. Tilsvarende for svart.

Poeng – topptau
Deltakerne får utlevert et skjema (poengkort) som viser alle rutene. Deretter bestemmer man selv hvilke ruter man vil prøve seg på, og sikreren markerer på skjemaet hvilke av rutene man har klart. Man får poengsum ut fra de 4 hardeste rutene man har klart å toppe, eller har nådd sonetak (gjelder gule, røde og svarte ruter). Poeng for de ulike rutene (fargene) gis i hht. scorecard og de fire beste resultatene blir poenggivende.

Buldring
Hver gruppe har 20 buldre i alle vanskelighetsgrader hvor alle bulderne gir like mye poeng. Altså jo flere buldre man går og prøver seg på, jo mer poeng får man. Hvert bulder har 2 soner hvor sone 1 gir 2 poeng, Sone 2 gir 3 poeng. Topper man bulderet får man 10 poeng, og klarer man å toppe bulderet på første forsøk får man et ekstra poeng. Altså 11 poeng. Deltakeren sammen med foreldre/trenere og frivillige fra arrangørklubben registrer poengene fortløpende både på poengkort og digitalt på nettbrett.

Påmelding
Link til påmelding blir lagt ut 4 uker før hver konkurranse og det opprettes arrangement på Facebook som både arrangører og andre klubber kan dele videre. Påmelding er ikke obligatorisk eller bindende, men rask påmelding hjelper arrangørene å forberede konkurransene. Påmeldingsavgift er 100 kroner, i tillegg til inngangspenger til klatresenteret for deltagere. Dette betales i resepsjonen på klatresenteret ved oppmøte. Foreldre og søsken som er med skal ikke betale for å se på.

Premiering
Arrangørklubbene er pålagt å sette seg inn i og være inneforstått med barneidrettsbestemmelsene. Alle deltakere skal få diplom samtidig som de er med i trekningen av utrekkspremier. I den yngste klassen (urangert) får alle medalje. I øvrige klasser gis det premier til alle pallplassvinnere. Oslo Klatreklubb skaffer medaljer og diplomer. Arrangørklubbene er selv ansvarlige for å fremskaffe utrekkspremier.

KlasserDiplomMedaljePokalUtrekkspremierRangering
2006-2008AlleTopp 3Topp 1AlleJa
2009-2010AlleTopp 3Topp 1AlleJa
2011-2012AlleTopp 3Topp 1AlleJa
2013 og yngreAlleAlleNeiAlleNei

Inndeling i klasser
Alle aldersklasser har både jente- og gutteklasse. Siden Østlandscup går fra høst til vår benytter vi fødselsår som klasser gjennom hele sesongen (bruker vi rene aldersklasser vil mange måtte bytte klasse etter nyttår og cupen blir amputert). Dvs. at en som fyller 10 år det kalenderåret konkurransen starter på begynnelsen av skoleåret, konkurrerer i den yngste årsklassen hele sesongen selv om hun/han fyller 11 år i januar midt i sesongen.

Skjema og resultatservice
Påmeldingsskjema og resultatservicemal lages i forkant av hvert arrangement. Filer for resultatservice etc. distribueres til arrangørklubben før konkurransen. Når poengkortene blir levert legges de fire hardeste rutene deltageren har gått inn i resultatservice, og poeng og plassering regnes ut automatisk. Resultatlistene lages så raskt som mulig etter avsluttet konkurranse, og premieutdeling skjer rett etterpå.

Sammenlagtresultat i Østlandscup
Det er samme mulighet for poengsanking i alle konkurransene og alle konkurransene teller i sammenlagtresultatet. Vi bruker samme mal som i Norgescup. Sammenlagtvinneren i hver klasse blir premiert ved sesongavslutningen. Poengkort som viser poeng per plassering.

Servering, Kafè
Det bør være salg av vafler eller annet spiselig, saft og kaffe (kaffe er helt sentralt!!), særlig hvis det ikke er andre muligheter for å kjøpe mat på stedet. Dette er likevel opp til arrangøren. Vi viser til at Bama har en ordning hvor de refunderer 60% av innkjøpt frukt og smoothies til barneidrettsarrangementer. Dette er et godt tilbud og flere av arrangørene har benyttet seg av det.

Tidsskjema for konkurransen
Vi bruker samme tidsskjema for alle konkurranser. Det er viktig at tidsskjemaet følges, og at det settes inn nok ressurser på å registrering av poengkort. Mange deltagere må erfaringsmessig reise tidlig, og premieutdeling bør være så snart som mulig etter konkurransen er avsluttet.

10.00 -­ 11.00 Registrering og oppvarming
11.00 -­ 14.00 Konkurranse
14.00 ­- 15.00 Poengberegning og rangering
15.00 (tentativt) Publisering av resultater og premieutdeling

Sjekkliste

OppgaveBeskrivelseAnsvarlig/frist
TerminlisteKonkuransekalenderOslo Klatreklubb. Avhengig av NC-kalender fra NKF
PlakaterDesign og distribusjon til arrangørklubbene.Oslo Klatreklubb, 4 uker før konkurransen.
PåmeldingForhåndspåmelding Google Form deles til klubbene i regionen. Distribueres på Facebook Arrangør gruppa.Lillehammer Klatreklubb (LKK) 4 uker før konkurransen
ResultatserviceSkjemaer distribueres på Facebook Arrangør gruppa.Lillehammer Klatreklubb (LKK)
ReglerOverikt over reglene, gradering, antall ruter, fargekoder mm.Oslo Klatreklubb
RuteskruingSe håndbok og ”scorecard” Arrangørklubb
ScorecardScorecard for hele sesong trykkes og lamineres. LKK/ved sesongstart
SikrereFaste sikrere på alle rutene. Instruktører eller andre med rett kompetanse. Arrangørklubb. Oslo klatreklubb sørger for “sikrer-T-skjorter” med ØC logo.
KaféEnkel servering: Kaffe, saft, vafler, frukt, etc.Arrangørklubb
SekretariatInnkreving av påmeldingsavgiftArrangørklubb
Resultatservice under arrangementet. Arrangørklubb
PremierPremie til pallplassvinnere av klassene 11-12, 13-14 og 15-16. Uttrekkspremier. Arrangørklubb
Premie til sammenlagtvinnere i hver klasse.Oslo Klatreklubb
Medaljer og diplomerAlle får diplom. Pallplass vinnerne i klassene 11-12, 13-14og 15-16 år får medalje. Alle deltagerne i klassen 10 år og yngre får medalje.Oslo Klatreklubb

Rutiner for sekretariatet
Sekretariatet bør sette seg inn i alle rutiner før konkurransedagen. Det vil gjøre det lettere å ha oversikt over alle oppgaver som skal gjennomføres i løpet av dagen, og dermed bidra til et godt gjennomført arrangement.

Oppdateringer
Denne håndboken er sist revidert nov 2023. Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt Oslo Klatreklubb.