Håndbok for Østlandscup

Dette er håndbok for arrangører av Østlandscup i klatring for barn og unge. Så langt som mulig oppdaterer vi den for hver sesong, og vi prøver å få med alt relevant. Likevel kan det være tema vi ikke har behandlet, og arrangørene må bruke skjønn om det dukker opp uforutsette ting.


Denne utgaven er oppdatert før sesongen 2018/2019.
 

Østlandscup er en klatrecup/konkurranse for barn og ungdom.
Cupen er der for å dekke behovet for lokale konkurranser på Østlandet og er ment å fungere som et samlingspunkt for de unge klatrerne og deres foreldre.

 

Hvem kan delta og aldersklasser? 

Barn og ungdom fra 9 til¬ 16 år. Det er åpent for at yngre barn kan delta, men rutene er tilpasset fra 9 år og oppover. Absolutt nedre grense er 6 år. Deltager må være medlem i en klatreklubb for å delta. Det er klasseinndeling med to og to årskull sammen. Klatrere med funksjonsnedsettelse er i en klasse, uavhengig av alder og kjønn.

 

Påmelding

Påmelding er ikke obligatorisk eller bindende, men gjør det mye enklere for arrangørene å forberede konkurransene. Påmeldingsavgift er 100 kroner, i tillegg til eventuelle inngangspenger til klatresenteret. Dette betales i resepsjonen på klatresenteret ved oppmøte.

 

Konkurransen

Konkurranseformen er uhøytidelig og målet er å lage et uformelt og inkluderende tilbud til denne aldersgruppen. Det klatres på topptau. Det er fire ulike aldersklasser og det er ruter med varierende vanskelighetsgrad. I tillegg er det en klasse for klatrere med funksjonsnedsetting.

Vanskelighetsgraden er markert med farger, og økende vanskelighetsgrad i denne rekkefølgen: grønn, blå, gul, rød og sort. Målet er at alle kan delta på et nivå de mestrer. Deltakerne får utlevert et skjema (poengkort) som viser alle rutene. Deretter bestemmer man selv hvilke ruter man vil prøve seg på, og sikreren markerer på skjemaet hvilke av rutene man har klart. Man får poengsum ut fra de 4 hardeste rutene man har klart å toppe, eller har nådd sonetak (gjelder gule, røde og svarte ruter).

Det blir diplomer til alle, medaljer til alle deltagerne i den yngste klassen og medaljer for pallplassering i de eldre klassene. Det er pallplasspremiering i klassene 11¬-12 år, 13¬-14 år og 15-¬16 år. I tillegg er det en del uttrekkspremier.
Det arrangeres ikke finale.

 

Barneidrettsbestemmelsene  Link til NIF

Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangering i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig. Derfor rangeres ikke den yngste klassen, 10 år og yngre.

 

Grense for rangering

Alle aldersklasser har både jente- og gutteklasse. Siden Østlandscup går fra høst til vår benytter vi fødselsår som klasser gjennom hele sesongen (bruker vi rene aldersklasser vil mange måtte bytte klasse etter nyttår og cupen blir amputert). Dvs. at en som fyller 10 år det kalenderåret konkurransen starter på begynnelsen av skoleåret, konkurrerer i den yngste årsklassen hele sesongen selv om hun/han fyller 11 år i januar midt i sesongen.

 

Ruter og gradering

Poeng for de ulike rutene (fargene) gis i hht. scorecard (se nedenfor). Fortrinnsvis skrives ikke grader på rutene, men ruter med de ulike fargene skal ligge innen visse intervaller, slik at oppnådd sonetak i en farge gir mer poeng enn topp i den lavere graderte fargen.

Det er samlet 16 eller 17 ruter. Utøverne velger selv hvilke ruter de ønsker å gå, og de fire beste resultatene blir poenggivende. Fra sesongen 2018-2019 åpner vi for at arrangørklubbene som har kapasitet til det kan skru tre svarte ruter.

 

 

Østlandscup 2018/19. Antall ruter, gradering, klasser og premiering
Gradering og antall ruter:
Farge: Grad Antall Poeng
 gronn 3 til 4+ 4 4
bla 5­- til 5+ 3 6
gul 6-­ til 6+ 4 Sonetak 8
gul Topp 10
rod Sonetak 1 12
rod 7­- til 7+ 3 Sonetak 2 14
rod Topp 16
 sort Sonetak 1 18
 sort 8­- til 8+ 2-3 Sonetak 2 20
 sort Topp 22
Totalt 16-17
Grense for rangering: Fødselsår
ØC 2018/2019 2002 og yngre
Premiering
Klasser i ØC 18/19 Medalje Diplom Premiering Rangering
2002-­2003 Topp 3 Alle Topp 3 Ja
2004-2005 Topp 3 Alle Topp 3 Ja
2006-­2007 Topp 3 Alle Topp 3 Ja
2008 og yngre Alle Uttrekks premier Nei
NKF sponser premier. Oslo klatreklubb koordinerer og bringer til arrangørene
Arrangørklubb kan gjerne bidra med uttrekkspremier.

 

 

Ruter og gradering fortsatt

På de gule rutene er det et sonetak. Oppnådd sone gir poeng. På de røde og svarte er det to sonetak. Sonetak er innført for å skille utøverne og gi uttelling for forsøk på vanskeligere ruter, selv om utøverne ikke topper ruta. Rute med sonetak skal være vanskeligere enn ruten under. F.eks. hvis gul topp er 6+, kan det til første røde sonetak være grad 7-, så f.eks. grad 7 videre til topp, eller 7 til sone og 7+ videre. Tilsvarende for svart.

Grønne ruter skrus spesielt med tanke på de yngste utøverne og må ha korte flytt.

Østlandscup er en topptaukonkurranse og alle rutene bør skrus for topptau. Temaet har vært diskutert, og etter å ha forsøkt med led på de svarte rutene har det vært enighet om at konkurransene videreføres som topptaukonkurranser. Dersom det av sikkerhetsmessige årsaker, fare for pendel over på andre ruter e.l., er problematisk å lage ruter helt til topps, må de aktuelle rutene bli kortere og slutte slik at de kan klatres uten fare for utøverne.

  

 
 
Her er poengkort.
Forside.
2016-11-22_18-38-36
 
Bakside.
2016-11-22_18-38-36
 
Premiering

Alle deltakere får diplom. Alle deltagere i den yngste (urangerte) klassen får medalje. I tillegg gis det premier til alle pallplassvinnere og et antall uttrekkspremier. NKF sponser premier til ØC, i tillegg til at arrangørklubben kan bidra med egne premier. I den grad det er praktisk mulig er det ønskelig at premiene i de ulike klassene er sammenlignbare i pris/kvalitet.

 

Skjema og resultatservice

Påmeldingsskjema og resultatservice¬mal lages i forkant av hvert arrangement. Filer for resultatservice etc. distribueres til arrangørklubben før konkurransen. Når poengkortene blir levert legges de fire hardeste rutene deltageren har gått inn i resultatservice, og poeng og plassering regnes ut automatisk. Resultatlistene lages så raskt som mulig etter avsluttet konkurranse, og premieutdeling skjer rett etterpå.

 

Regler for klatringen

Ved fall skal utøver fires ned og må starte forsøk på nytt. Det er ikke anledning til å hvile i tauet. Utøver skal ikke sikres på stramt tau. Hvis utøveren bruker tak av feil farge skal forsøket regnes som avbrutt, og klatreren fires ned. Det er ingen grense for antall forsøk en klatrer kan ha på en rute, men etter et avsluttet forsøk må klatreren stille seg bakerst i køen før nytt forsøk.

I klassen for utøver med funksjonsnedsetting modifiseres disse reglene etter skjønn.

 

Sammenlagt resultat i Østlandscup

Det er samme mulighet for poengsanking i alle konkurransene og alle konkurransene teller i sammenlagtresultatet. Vi bruker samme mal som i Norgescup.

Sammenlagtvinneren i hver klasse blir premiert ved sesongavslutningen.

2016-11-22_18-39-38

 

 

Sikrere

Arrangøren er ansvarlig for å ha nok sikrere. Det skal være faste sikrere på alle rutene. Det er mange som kan mobiliseres; egne instruktører/trenere, foreldre i klubben med brattkort/topptaukort.

Tidligere kunne foreldre krysse av i påmeldingsskjema for at de kan stille som sikrer. Det er tatt ut av malen. Hvis noen arrangører ser at de vil ha problemer med å skaffe nok sikrere ber vi om at de tar kontakt via Facebooksidene og prøver å skaffe enkelte foreldre fra andre klubber som også kan sikre.

Det er lagd egne T-skjorter for sikrerne som normalt skal brukes. Dette for at det skal være veldig tydelig hvem som er sikrere.

 

Servering, Kafè

Det bør være salg av vafler eller annet spiselig, saft og kaffe (kaffe er helt sentralt!!), særlig hvis det ikke er andre muligheter for å kjøpe mat på stedet. Dette er likevel opp til arrangøren.
Vi viser til at Bama har en ordning hvor de refunderer 60% av innkjøpt frukt og smoothies til barneidrettsarrangementer.
Dette er et godt tilbud og flere av arrangørene har benyttet seg av det.
Link BAMA
 

 

Tidskjema for konkurransen

10.00-­11.00 Registering og oppvarming

11.00-­14.00 Konkurranse

14.00­-14.30 Poengberegning og rangering

14.30­-15.00 Publisering av resultater og premieutdeling

 

 

Ansvarsfordeling for Østlandscup
Generelt er Oslo klatreklubb (OK) ansvarlig for alt det overordnede ved konkurransen. OK kan inngå avtale med andre klubber om at de overtar deler av dette ansvaret. For tiden har OK et slikt samarbeid med Lillehammer klatreklubb (LKK), som har med alt av påmelding, resultatservice etc.
Sjekkliste for Østlandscup ser dere nedenfor.

2016-11-22_18-38-36